?

Log in

No account? Create an account
A SOVIET CYBORG. СОВЕТСКИЙ БИОРОБОТ. - RETRO ROBOTS AND ROBOTIC ART [entries|archive|friends|userinfo]
TRUE ROBOTS

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

A SOVIET CYBORG. СОВЕТСКИЙ БИОРОБОТ. [Mar. 1st, 2011|01:27 am]
TRUE ROBOTS

true_robots

[z3000]
Thnx alex_serdyuk
linkReply

Comments:
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
[User Picture]From: 5cr34m
2011-02-28 11:08 pm (UTC)
красота то какая.
спасибо.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: jurgen_svoloch
2011-02-28 11:14 pm (UTC)
вот мне интересно: как по замыслу автора планировалось подключать нервную систему к органам управления этой… хм… штуковины?

а вообще интересный фейк, да)))))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: levsha
2011-02-28 11:40 pm (UTC)

(пожимая плечами)

Посредством измерения потенциалов нервных окончаний.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: subpiter
2011-03-01 04:28 am (UTC)
Прекраснейший фейк! Спасибо!!! Очень люблю такие штуки!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kit_ryba
2011-03-01 06:41 am (UTC)
С любовь к делу, супер
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: symbolith
2011-03-01 06:54 am (UTC)
фотошоп нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: const
2011-03-01 06:59 am (UTC)
похож на кейна из второго робокопа
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-02 09:21 pm (UTC)
Da, goworisz pravilno. Oczen pachorz.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: leo5701
2011-03-01 04:00 pm (UTC)
отлично, просто отлично. жму руку моделеру

как-то проходил слух, что здесь: http://www.vetmed.auburn.edu/cdri готовят дистанционно-управляемых собак)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: bahadur_singh
2011-03-01 06:48 pm (UTC)

Позитивно однако.

Граждане где таких роботов купить, мне пару биособаков надо, выпущу на фазенду, чтобы урожай стерегли.
Кстати чем эти тварей кормить? Или они от электричества работают?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: killercacti
2011-03-01 07:11 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-01 07:52 pm (UTC)
woof
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-02 12:26 am (UTC)

DOG

I need one of these. Fido is getting old, and that would be a great way to ensure he's around for a few more years. Does the Russian government sell these, or is it more of a back alley kind of thing?
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-02 10:31 am (UTC)

Mirror needed

mirror needed
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-02 03:34 pm (UTC)

wykop

Kurwa :D !
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-02 07:10 pm (UTC)
ja pierdole!
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-02 08:07 pm (UTC)

Bajka dla towarzyszy z KPCC

W latach czterdziestych ubiegłego wieku stan techniki, radzieckiej szczególnie, nie pozwalał na skonstruowanie maszyny kroczącej o tak rozłożonej masie. Jaką rolę miałaby pełnić w tym psia głowa? Jak nauczyć psi mózg panowania nad dwunożnym "ciałem" z chwytnymi kończynami górnymi?? Pomijając aspekt techniczny, to całkowicie poroniony pomysł. W tej roli zapewne znacznie lepszy byłby mózg małpi, ale widać w sowieckiej rosji małp było jak na lekarstwo i komitet centralny wydał zezwolenie na zastosowanie jedynie psich mózgów. Jednym słowem, wielka mistyfikacja.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: z3000
2011-03-02 08:50 pm (UTC)

Re: Bajka dla towarzyszy z KPCC

jesteś taki mądry! :D
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>